Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 45 (2010-2011)
Om hvilken rolle utenriksministeren mener at Norge kan spille for å fremme demokrati og respekt for menneskerettighetene i Burma
Datert: 17.11.2010
Besvart: 18.01.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Juntaen i Burma har nylig avholdt et "valg". Juntaen ble umiddelbart gratulert av sine viktigste handelspartnere. Generalene står nå sterkere enn på lenge. De har internasjonal anerkjennelse fra bl.a. Kina, og de har sikret seg full kontroll over nasjonalforsamlingen. Det nye regimet i Burma vil være basert på en grunnlov som sikrer militæret vetorett. Det er trolig dette som gjorde at regimet tillot at Aung San Suu Kyi ble sluppet fri. Flere våpenhvileavtaler er brutt sammen som følge av at større etniske grupper verken ville delta i valget eller overgi seg eller underlegge seg regjeringshæren i form av å bli grensestyrker. Det er ventet at juntaen vil begynne en militær offensiv mot minoritetene som ikke støtter regimet. Det vil bety store menneskelige lidelser.
Hva har vært Norges rolle i tilknytning til valget i Burma, og hvilken rolle mener utenriksministeren at Norge kan spille for å fremme demokrati og respekt for menneskerettighetene i Burma?

Les hele debatten