Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 49 (2010-2011)
Om arbeidet med kvinners rettigheter internasjonalt, og hva Norge har gjort for å bidra med implementeringen av FNs sikkerhetsråds resolusjon om kvinner, fred og sikkerhet
Datert: 19.11.2010
Besvart: 18.01.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): FNs sikkerhetsråds resolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet ble vedtatt 31. oktober 2000. Den var en milepæl i arbeidet med kvinners rettigheter internasjonalt, og spesielt med kvinners rolle i konfliktområder. Men en resolusjon i seg selv løser ingen problemer, og det sentrale spørsmålet ti år etter vedtakelsen er implementeringen av den.
Hvilke utfordringer ser regjeringen som spesielt store i dette arbeidet, hva har Norge gjort for å bidra til implementering av resolusjonen, og hvilke tiltak planlegger regjeringen å sette i verk for å følge opp arbeidet fremover?

Les hele debatten