Interpellasjon fra Wenche Olsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 60 (2010-2011)
Om dopingmisbruk i kroppsbyggingsmiljøer, og hvordan statsråden vil bidra for å hindre og forebygge at flere unge mennesker ødelegger sin fysiske og psykiske helse
Datert: 07.12.2010
Besvart: 18.01.2011 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Wenche Olsen (A)

Spørsmål

Wenche Olsen (A): Dopingmisbruk forekommer i en del miljøer som driver med kroppsbygging. Vi vet etter hvert mye om negative konsekvenser og helseskadelige bivirkninger av slikt misbruk. Indre organer kan bli varig skadet, gutter kan utvikle bryster eller oppleve andre alvorlige hormon- og vekstforstyrrelser. For mange fører den intense kroppsdyrkelsen, kombinert med dopingbruk, også til psykisk ustabilitet. Kombinasjonen mellom en labil psykisk tilstand, økt aggressivitet og voksende kroppsstyrke er sett i sammenheng med mange grove voldstilfeller. Bruk av stoffer som anabole androgene steroider kan også kobles mot kriminelle miljøer og brukere er hyppig representert i fengslene.
Hvordan vil statsråden bidra for å hindre og forebygge at flere unge mennesker ødelegger sin fysiske og psykiske helse som følge av dopingmisbruk?

Les hele debatten