Interpellasjon fra Sonja Mandt (A) til justisministeren

Interpellasjon nr. 61 (2010-2011)
Om hva som kan gjøres for å sikre traffickingofre bedre vern og rettigheter, med bakgrunn i at det mistenkes at menneskehandel kan ligge bak når barn forsvinner fra asylmottak
Oversendt regjeringen: 08.12.2010
Besvart: 08.02.2011 av justisminister Grete Faremo

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Trafficing er et omfattende problem som fattige og desperate mennesker i alle deler av verden utsettes for. Menneskehandel betegnes som vår tids slaveri. Ofrene blir lurt eller tvunget til å arbeide eller utføre handlinger som ofte er nedverdigende og farlig. Menneskehandel kan omfatte utnyttelse i sexindustri og prostitusjon til tvangsarbeid f.eks. tigging, krigstjeneste, svart arbeid eller ulovlig organsalg. Vi regner med at mange tusen kvinner og barn, men også menn, føres til og mellom land i Vest-Europa, noen havner i Norge. Det mistenkes at menneskehandel kan ligge bak når barn forsvinner fra asylmottak eller oppsøkes på asylmottak av ukjente voksne.
Hva mener statsråden kan gjøres for å sikre traffickingofre bedre vern og rettigheter, hvordan kan bistands- og støttetjenester overfor barn som er ofre for menneskehandel forbedres, og når vil handlingsplanen om menneskehandel foreligge?

Les hele debatten