Interpellasjon fra Dagfinn Høybråten (KrF) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 71 (2010-2011)
Om hvordan Norge kan bidra til det internasjonale presset for å oppnå en positiv utvikling i Hviterussland
Oversendt regjeringen: 13.01.2011
Besvart: 14.03.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Dagfinn Høybråten (KrF)

Spørsmål

Dagfinn Høybråten (KrF): Presidentvalget i Hviterussland før årsskiftet anerkjennes ikke internasjonalt som fritt og rettferdig. I tiden etter valget er en rekke representanter for opposisjonen fengslet og risikerer lange fengselsstraffer for å ha utøvd rettigheter vi tar for selvsagte i europeiske demokratier. Med presidentvalget og hendelsene etter dette, er en forsiktig, positiv utvikling brått slått i revers. Hviterussland må få et klart budskap: Ønsker landet å fortsette på veien mot å bli inkludert i det gode selskap av frie demokratier, må alle politiske fanger settes fri. Presse- og ytringsfrihet må respekteres og opposisjonen må sikres grunnleggende demokratiske rettigheter. Innvilget observatørstatus i internasjonale fora bør stilles i bero til Hviterussland imøtekommer disse kravene.
Hvordan kan Norge bidra til det internasjonale presset for å oppnå en positiv utvikling i Hviterussland?

Les hele debatten