Interpellasjon fra Geir Jørgen Bekkevold (KrF) til justisministeren

Interpellasjon nr. 78 (2010-2011)
Om å finne en løsning på situasjonen for de papirløse, med bakgrunn i Maria Amelie-saken og at dagens regelverk ikke har noen legaliseringsordninger for mennesker med lang botid uten lovlig opphold
Oversendt regjeringen: 01.02.2011
Besvart: 15.03.2011 av justisminister Grete Faremo

Geir Jørgen Bekkevold (KrF)

Spørsmål

Geir Jørgen Bekkevold (KrF): Maria Amelie-saken har satt papirløse på dagsorden. Organisasjoner på feltet har anslått at cirka 1 500-3 000 personer har oppholdt seg i Norge uten lovlig opphold i mer enn 5 år. I henhold til kampanjen "ingen mennesker er ulovlige" kan disse personene heller ikke tvangsreturneres med Politiets utlendingsenhet. Menneskene befinner seg således i en uløsbar situasjon på grunn av dagens regelverk, hvor deres subjektive oppfatning av deres situasjon i hjemlandet medfører at de ikke våger å reise tilbake frivillig, samtidig som norske myndigheter ikke kan tvangsreturnere de tilbake til hjemlandet. De fleste andre europeiske land har hatt forskjellige legaliseringsordninger for mennesker med lang botid uten lovlig opphold. Norge har ikke hatt noen.
Hvordan ser statsråden på situasjonen for de papirløse, og hvordan ser statsråden på muligheter for å løse denne situasjonen for de papirløse?

Les hele debatten