Interpellasjon fra Laila Reiertsen (FrP) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 80 (2010-2011)
Om hvilke tiltak som er og blir gjort overfor unge arbeidsledige mellom 18 og 24 år, som ifølge statistikken ser ut til å gå altfor lite ned
Datert: 02.02.2011
Besvart: 10.03.2011 av arbeidsminister Hanne Inger Bjurstrøm

Laila  Reiertsen (FrP)

Spørsmål

Laila Reiertsen (FrP): Norge har kommet heldigere ut enn andre land i Europa vi kan sammenligne oss med når det gjelder arbeidsledighet. Vi har allikevel en lang vei å gå i forhold til enkelte grupper. Vi vet at vi vil mangle mange tusen arbeidstakere innen flere bransjer de nærmeste årene. De fleste er bransjer der en trenger arbeidstakere med formell kompetanse. Når en også vet at søkningen til høyskole innen lærer- og sykepleierutdanningen er gått ned, er dette svært urovekkende. Samtidig er det spesielt en gruppe av arbeidsledige som ser ut til å gå altfor lite ned, ifølge statistikken, og det er unge mellom 18 og 24 år. Disse blir da overlatt til ulike trygdeordninger, noe som er uheldig.
Hva mener statsråden om dette, og hvilke tiltak er og blir gjort overfor denne gruppen?

Les hele debatten