Interpellasjon fra Henning Warloe (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 85 (2010-2011)
Om å ta initiativ til en analyse om hva som skal til for at norske universiteter skal oppnå bedre plassering i internasjonale rangeringer, og fremlegge en strategisk vurdering av hvilket ambisjonsnivå Norge bør ha for sine fremste universiteter
Oversendt regjeringen: 04.02.2011
Besvart: 15.03.2011 av forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland

Henning Warloe (H)

Spørsmål

Henning Warloe (H): Internasjonale rangeringer viser at i alle fall to universiteter, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo, rangeres blant de 200 beste i verden. I siste Times-rangering kom Universitetet i Bergen som beste norske universitet på 135. plass, og som nr. 6 i Norden. Med økende internasjonal konkurranse om de beste forskerne og studentene, er det naturlig at slike rangeringer tillegges vekt, og at også norske universiteter har ambisjoner om å løfte seg på slike rangeringer. Det foreligger imidlertid ingen analyse av hva som skal til for å oppnå vesentlig bedre plasseringer, eller hvilke strategier eller ressurser som er nødvendig. Det er naturlig at regjeringen drøfter disse mulighetene og utfordringene med universitetene.
Vil statsråden ta initiativ til en slik analyse, og fremlegge for Stortinget en strategisk vurdering av hvilket ambisjonsnivå Norge bør ha for sine fremste universiteter?

Les hele debatten