Interpellasjon fra Bente Stein Mathisen (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 97 (2010-2011)
Om å ta initiativ til at det blir gjort nødvendige lovendringer som tydeliggjør hvilken instans som har ansvar for reaksjon og oppfølging når psykisk syke utilregnelige personer begår gjentatte lovbrudd
Oversendt regjeringen: 09.03.2011
Besvart: 05.04.2011 av justisminister Knut Storberget

Bente Stein Mathisen (H)

Spørsmål

Bente Stein Mathisen (H): De siste årene har det vært flere oppslag i media om psykisk syke og utilregnelige personer som begår gjentatte kriminelle handlinger og lovbrudd. Det dreier seg om personer som ikke er så syke at de tas hånd om av psykiatrien, men de er likevel så syke at de ikke er strafferettslige tilregnelige. Vi har å gjøre med en "missing link" i lovverket som skaper store problemer i mange kommuner og lokalsamfunn.
Vil statsråden ta initiativ til at det blir gjort nødvendige lovendringer som tydeliggjør hvilken instans som har ansvar for reaksjon og oppfølging når psykisk syke utilregnelige personer begår gjentatte lovbrudd?

Les hele debatten