Interpellasjon fra Robert Eriksson (FrP) til arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 100 (2010-2011)
Om hvordan man vil stimulere somaliske innvandrere ut av rollen som passive stønadsmottagere og inn i inntektsgivende arbeid, med henvisning til trygdesvindel blant somaliske mødre
Datert: 16.03.2011
Rette vedkommende: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 12.04.2011 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Robert Eriksson (FrP)

Spørsmål

Robert Eriksson (FrP): Da debatten om trygdesvindel blant somaliske mødre blusset opp i 2007, gikk lederen for Nav Kontroll og innkreving ut og sa: "For tiden er det denne typen svindel som øker mest hos den nye velferdsstaten." I ettertiden har det ved flere anledninger blitt avdekket i media at somaliske kvinner skiller seg etter norsk lov, men lever sammen med menn de, etter islamsk lov, er gift med. Det norske velferdssystemet misbrukes av økonomiske årsaker, der innvandrerbarna er de store taperne.
Hvordan vil statsråden stimulere somaliske innvandrere ut av rollen som passive stønadsmottagere med dårlige familieforhold og inn i inntektsgivende arbeid, og er statsråden villig til å angripe problemet ut fra en kulturell synsvinkel?

Les hele debatten