Interpellasjon fra Elisabeth Vik Aspaker (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 103 (2010-2011)
Om å gjøre endringer i vurderingssystemet på mellomtrinnet slik OECD foreslår for å styrke norsk skole, og hvorvidt regjeringen vil revurdere sitt avslag på søknaden fra Oslo kommune om forsøk med tallkarakterer i 7. klasse
Datert: 17.03.2011
Besvart: 27.04.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Elisabeth Vik Aspaker (H)

Spørsmål

Elisabeth Vik Aspaker (H): OECD er blant verdens fremste kompetansemiljøer innenfor skoleutvikling og utdanningssystemer. I arbeidet med ungdomsskolemeldingen har regjeringen fått en rekke råd fra OECD om tiltak som bør settes inn for å styrke elevenes læring og forebygge frafall. Utfordringene i norsk skole krever grep på alle nivåer i skoleløpet. OECD peker blant annet på behovet for styrket vurdering og tydeligere tilbakemelding og krav til elevene på barnetrinnet samtidig som elevene gis en innføring i hva tallkarakterer betyr. Det anbefales ikke enten eller, men karakterer som supplement, slik Finland i dag praktiserer.
Vil regjeringen gjøre endringer i vurderingssystemet på mellomtrinnet slik OECD foreslår for å styrke norsk skole, og vil regjeringen revurdere sitt avslag på søknaden fra Oslo kommune i 2009 om forsøk med karakterer i 7. klasse ved 10 av kommunens barneskoler?

Les hele debatten