Interpellasjon fra Olemic Thommessen (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 119 (2010-2011)
Om hva som gjøres for å ivareta læreplanens intensjoner om å styrke kunnskapen om de skandinaviske språk, og at dansk og svensk igjen blir en prioritert del av undervisningen
Datert: 07.04.2011
Besvart: 31.05.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Utdanningsdirektoratet har offentliggjort en spørreundersøkelse blant skoler og skoleeiere som entydig viser at undervisningen i svensk og dansk ikke er prioritert, og at læreplanens intensjoner i forhold til den kunnskap elevene skal gis, ikke blir ivaretatt i dagens undervisning. Tidligere nordiske undersøkelser viser at språkforståelsen blant unge i Norden er synkende. Den nordiske språkdeklarasjonen anviser helhetlige planer om språkarbeidet i det enkelte nordiske land. Skolen er et helt sentralt virkemiddel i arbeidet for å styrke kunnskapen om det skandinaviske språk for alle.
Hva vil statsråden gjøre for at skolene tar læreplanen på alvor, og at svensk og dansk igjen skal bli en prioritert del av undervisningen?

Les hele debatten