Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justisministeren

Interpellasjon nr. 121 (2010-2011)
Om å bidra til at det kriminalitetsforebyggende arbeidet rettet mot ungdom og unge menn får enda bedre effekt enn i dag
Datert: 08.04.2011
Besvart: 26.05.2011 av justisminister Knut Storberget

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Det er foruroligende mange gutter og unge menn som er registrert for lovbrudd. Nylig fremlagt statistikk viser at 34 prosent av menn under 25 år har fått en strafferettslig reaksjon. Tallene skiller ikke mellom alvorlig kriminalitet og de mindre vesentlige forseelsene. Vi må likevel spørre oss selv om grunnen til at så mange unge gutter er i det som defineres som risikogrupper for å utvikle uønskede adferdsmønstre. Forebyggende arbeid blir et sentralt moment for å snu denne utviklingen. Herunder behovet for nytenkning i arbeidsformer og virkemidler, og hvordan ulike reaksjonsformer fungerer i praksis.
Hvordan vil statsråden bidra til at det kriminalitetsforbyggende arbeidet rettet mot ungdom og unge menn får enda bedre effekt enn i dag?

Les hele debatten