Interpellasjon fra Kari Henriksen (A) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 8 (2011-2012)
Om å ta initiativ til en bred gjennomgang av regelverk og holdningsskapende arbeid tilknyttet sjøsikkerhet
Datert: 26.08.2011
Besvart: 20.10.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Det er stor oppmerksomhet rundt sjøsikkerhet. Det har vært ulykker og rapporter om hensynsløs ferdsel. Forslag om enkelttiltak har kommet: mer politi, lavere promillegrense, påbud om redningsvest eller båtførerbevis for alle er lansert. Sjøen er for alle og skal være trygg for alle som ferdes der. Sjøen skal ivareta mange hensyn: nyttetrafikk, rekreasjon, det er arena for leke og friluftsliv for folk i alle aldre og i alle slags farkoster. Kystlinjen vår er lang og har forskjellige utfordringer. To forhold er vesentlige: hindre ulykker og skader og ha en ferdsel der man tar hensyn til hverandre. De fleste som ferdes til sjøs er gode båtfolk, og mye fungerer bra, men noe bør forbedres.
Vil statsråden ta initiativ til en bred gjennomgang av regelverk, inkludert holdningsskapende arbeid, sammen med berørte instanser, slik at de forskjellige hensyn kan ivaretas og trygghet for alle sikres på en bedre måte?

Les hele debatten