Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 14 (2011-2012)
Om å sikre alle barnevernsbarn den utdanningen de har krav på, da en brukerundersøkelse viste at ett av fire barn på institusjon ikke gikk på skole
Oversendt regjeringen: 14.10.2011
Besvart: 28.11.2011 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Utdanning og skolegang er en av de viktigste innsatsfaktorene for å gi barn og unge den ballasten og det grunnlaget som trengs for å møte ulike utfordringer senere i livet. For de barna som kanskje mer enn andre er avhengige av å ha skolen som et fast holdepunkt i hverdagen, barnevernsbarna, er det dessverre flere hundre barn som ikke får den skolegangen de har krav på. Brukerunderøkelsen blant barn i barnevernet viste at én av fire barn på institusjon ikke gikk på skole. Dette er alvorlig når vi vet hvor viktig skolegang og utdanning er. Mer fokus på og økt bruk av utdanning og skole for barnevernsbarna vil kunne bety mye for disse barnas livskarriere. I Meld. St. 18 for 2010-2011 Læring og fellesskap skriver regjeringen at de har startet et arbeid for å se på disse problemstillingene.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre alle barnevernsbarn den utdanningen de har krav på?

Les hele debatten