Interpellasjon fra Gunnar Gundersen (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 27 (2011-2012)
Om en gjennomgang av dagens reguleringer for livsforsikringsselskaper og pensjonskasser for å sikre muligheten deres til å skape langsiktig god avkastning
Oversendt regjeringen: 03.11.2011
Besvart: 22.11.2011 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Gunnar Gundersen (H)

Spørsmål

Gunnar Gundersen (H): Det kreves i dag at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser skal oppfylle årlig og langsiktig garantert avkastning til pensjonister og sparere. Intensjonen er bra, men i dagens internasjonale økonomiske situasjon med vaklende aksjemarkeder og svært lavt rentenivå, kan dette tvinge selskapene til en for kortsiktig horisont på investeringene i forhold til den langsiktighet kontrakten med kunden skulle tilsi. Avkastningsgarantien og lavt rentenivå gjør at selskapene bærer en langt større byrde enn det var mulig å forutse da dagens regelverk ble utformet. Faren er i dag svekket risikobærende evne for selskapene, høyere pensjonskostnader for bedriftene og lavere pensjoner for kundene.
Vil statsråden ta initiativ til en gjennomgang av dagens reguleringer for å sikre selskapenes mulighet til å skape langsiktig god avkastning for selskapene?

Les hele debatten