Interpellasjon fra Trond Helleland (H) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 50 (2011-2012)
Om hva regjeringens strategi er for bedre å integrere arbeidsinnvandrere, bl.a. med henvisning til at mange bedrifter i Distrikts-Norge er helt avhengige av dem, og at enkle grep kunne hjelpe dem selv og Kommune-Norge til å ta i bruk ressursene de bringer med seg
Oversendt regjeringen: 20.12.2011
Besvart: 09.02.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

Trond Helleland (H)

Spørsmål

Trond Helleland (H): Norsk arbeidsliv er stadig mer avhengig av utenlandske arbeidstakere. Mange utenlandske arbeidstakere slår seg ned i byene, men over 400 kommuner hadde netto innflytning fra utlandet i 2011. Mange hjørnestensbedrifter i Distrikts-Norge er helt avhengige av arbeidsinnvandring for å holde hjulene i gang. Regjeringen har stort fokus på asylsøkerne som kommer til Norge, men situasjonen i dag er den at det i 2010 kom nesten fire ganger så mange arbeidsinnvandrere som folk på flukt. Enkle grep som tilstrekkelig språkopplæring og kompetansekartlegging vil kunne hjelpe arbeidsinnvandreren selv, så vel som Kommune-Norge til å ta i bruk de store ressursene denne gruppen innvandrere bringer med seg.
Hva er regjeringens strategi for bedre å integrere arbeidsinnvandrere?

Les hele debatten