Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til miljø- og utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 54 (2011-2012)
Om hvorvidt Norges syn på menneskerettighets- og demokratisituasjonen i Etiopia ligger på linje med oppfatningen hos bl.a. USA og EU
Oversendt regjeringen: 10.01.2012
Besvart: 28.02.2012 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): I en interpellasjonsdebatt om en meget kritisk rapport om Etiopia fra Human Rights Watch 17.01.11 sa statsråden at det "ikke er et systematisk mønster" av brudd på menneskerettigheter i landet. I debatten sa han også at "det er en samstemmig, enstemmig oppfatning blant alle land at Human Rights Watch-rapporten [...] ikke gir et rimelig bilde av situasjonen. Det mener USA. Det mener alle våre nærstående vestlige land." Et notat fra den amerikanske ambassaden i Addis Abeba sier: "Anklagene om en politisering av utenlandsk bistand til Etiopia, inkludert humanitær nødhjelp, stemmer overens med rapporter fra organisasjoner, opposisjonspolitikere, medier og medlemmer av det internasjonale donorsamfunnet." Som USA påpeker, deler andre giverland denne oppfatningen.
Mener statsråden fortsatt at Norges syn på menneskerettighets- og demokratisituasjonen i Etiopia ligger på linje med oppfatningen hos bl.a. USA og EU?

Les hele debatten