Interpellasjon fra Akhtar Chaudhry (SV) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Interpellasjon nr. 56 (2011-2012)
Om tiltak for å bekjempe diskriminering av arbeidssøkere med utenlandske navn, da et forskningseksperiment viste at sannsynligheten for å bli innkalt til jobbintervju var 25 pst. mindre for slike søkere enn for søkere med typisk norske navn
Oversendt regjeringen: 16.01.2012
Besvart på vegne av: Barne-, likestillings- og inkluderingsministeren
Besvart: 17.04.2012 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen

Akhtar Chaudhry (SV)

Spørsmål

Akhtar Chaudhry (SV): Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning, Fafo, og Institutt for samfunnsforskning, ISF, har gjennomført et felteksperiment der 1 800 fiktive jobbsøknader som kun skilte seg fra hverandre ved at søkerne hadde et utenlandsk og et typisk norsk navn, ble sendt til reelle stillingsutlysinger. Forskningen viste at sannsynligheten for å bli kalt inn til jobbintervju sank med hele 25 pst. for søkere med utenlandske navn. Dette er svært alvorlig med tanke på likestilling, sløsing med ressurser og marginalisering av ungdom med minoritetsbakgrunn.
Hvilke tiltak tenker statsråden kan og bør igangsettes for å bekjempe denne diskrimineringen effektivt?

Les hele debatten