Interpellasjon fra Sonja Irene Sjøli (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 59 (2011-2012)
Om å styrke tilbudet til pasienter med kronisk smerte, med henvisning bl.a. til kompetanse hos fastlegene, konsultasjoner hos smertespesialister og styrking av de tverrfaglige smerteklinikkene
Datert: 19.01.2012
Besvart: 29.03.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Sonja Irene Sjøli (H)

Spørsmål

Sonja Irene Sjøli (H): En stor gruppe pasienter med kroniske smerter har betydelig redusert helse og livskvalitet. Undersøkelsen Pain Proposal viser at 44 pst. av pasienter med kroniske smerter ventet ett år eller mer på en diagnose. 65 pst. av pasientene oppgir at de ikke får god nok behandling for smertene. Pasientene oppgir også betydelig redusert arbeidsevne som følge av dette. De tverrfaglige smerteklinikkene gir et godt tilbud, men bare 8 pst. av pasientene oppgir å ha vært til konsultasjon hos smertespesialist. Undersøkelsen viser også at fastlegene oppgir å ha begrenset kunnskap om kroniske smerter, og at de ønsker mer kompetanse på dette området. Det bør vurderes hvordan de tverrfaglige smerteklinikkene kan styrkes, og hvordan kommunene kan gi et bedre tilbud til disse pasientene.
Hva vil statsråden gjøre for å styrke tilbudet til pasienter med kronisk smerte, slik at de kan få raskere og bedre behandling?

Les hele debatten