Interpellasjon fra Steinar Gullvåg (A) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 65 (2011-2012)
Om eldrebølgen i trafikken de nærmeste årene, bl.a. med henvisning til at kravet om helseattest for forlengelse av førerretten heves fra 70 til 75 år i 2013
Oversendt regjeringen: 02.02.2012
Besvart: 29.03.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Steinar Gullvåg (A)

Spørsmål

Steinar Gullvåg (A): Den gjennomsnittlige levealderen her til lands øker med 2 måneder pr. år. Følgelig har vi gjennomført en pensjonsreform der alle som ønsker og evner det, kan arbeide og tjene opp pensjon til fylte 75 år. Økt levealder gjør at det stadig blir flere eldre med voksende transportbehov. Dagens seniorer er friskere, mer arbeidsføre og bedre trafikanter enn noensinne. Mobiliteten har dessuten stor betydning for eldres velferd og livskvalitet. EUs førerkortregler gjøres gjeldende i Norge i januar 2013. Det innebærer eksempelvis at kravet om helseattest for forlengelse av førerretten heves fra 70 til 75 år, men da er det ikke nok med en separat helseattest. 75-åringene må da fornye førerkortet.
Hva er statsrådens vurdering av eldrebølgen i trafikken de nærmeste årene?

Les hele debatten