Interpellasjon fra Svein Harberg (H) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Interpellasjon nr. 70 (2011-2012)
Om å sikre at Stortingets intensjon for fagskolene oppfylles, da NOKUT nå krever videregående utdanning med beslektede linjevalg som opptakskrav
Datert: 16.02.2012
Besvart på vegne av: Forsknings- og høyere utdanningsministeren
Besvart: 29.03.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Et samlet storting har påpekt at fagskolene skal ha en sentral plass i utdanningen. Fleksibilitet og mulighet for tilpasning til regionale behov og spesielle yrkesgrupper er en vesentlig rammebetingelse for skolenes utvikling og overlevelsesevne. Det oppleves nå stor frustrasjon hos mange fagskoler på grunn av uforutsigbare rammebetingelser. NOKUTs nye tolkning vedrørende opptakskrav ved å kreve videregående utdanning med beslektede linjevalg - dersom det finnes - som opptakskrav, tar bort grunnlaget for flere av de utdanningstilbudene som frem til i dag har hatt gode søkertall og gode resultater. NOKUT har med dette endret en av Stortingets sentrale forutsetninger for fagskolene.
Hvordan vil statsråden ta tilbake politisk styring og sikre at lovgivers intensjon oppfylles, slik at fagskolene fortsatt kan være et godt og tilgjengelig tilbud for de som vil ta slik utdanning?

Les hele debatten