Interpellasjon fra Bent Høie (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 76 (2011-2012)
Om behov for å tenke nytt rundt arbeidet for å stoppe spredningen av hiv og behov for forsterket og målrettet innsats knyttet til menn som har sex med menn, da antall smittetilfeller i denne gruppen er tredoblet på ti år
Oversendt regjeringen: 09.03.2012
Besvart: 26.04.2012 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Bent Høie (H)

Spørsmål

Bent Høie (H): Nye tall fra Folkehelseinstituttet viser at det i 2011 ble diagnostisert 269 nye hivsmittede i Norge, 190 (71 pst.) menn og 79 kvinner. Blant menn som har sex med menn fortsetter hivtallene å øke og smittesituasjonen i denne gruppen mener Folkehelseinstituttet gir grunn til bekymring. Blant menn som har sex med menn representerer antallet smittede i 2011 det høyeste noe år, og en tredobling av antall tilfeller i forhold til situasjonen for ti år siden. Over halvparten er smittet i løpet av de to siste årene. Dette viser at det er behov for både forsterket og målrettet innsats mot denne gruppen og det er behov for å tenke nytt rundt arbeidet for å stoppe spredningen av HIV.
Hva vil regjeringen gjøre for å snu denne utviklingen?

Les hele debatten