Interpellasjon fra Anne Tingelstad Wøien (Sp) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 86 (2011-2012)
Om hvilke erfaringer som så langt er gjort med Ny GIV, som skal bidra til å redusere frafallet i videregående opplæring, og om andre og mer permanente virkemidler for å nå målet om at alle elever skal oppnå sluttkompetanse
Oversendt regjeringen: 18.04.2012
Besvart: 08.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Spørsmål

Anne Tingelstad Wøien (Sp): Antallet såkalte frafallselever i videregående opplæring har i mange år vært veldig høyt. Nye tall viser endelig en nedgang i frafallsstatistikken. Selv om ett prosentpoeng færre elever droppet ut av sitt utdanningsløp fra 2010 til 2011, er det fortsatt en sløsing med menneskelige ressurser og samfunnets ressurser at en så stor andel slutter eller ikke består videregående opplæring. Særlig er frafallet stort blant yrkesfagelevene. For denne regjeringen er det en hovedsak å få flest mulig ungdommer til å fullføre videregående opplæring. Ny GIV er en nasjonal dugnad som er etablert for å gi en ekstra mulighet til å forbedre resultatene i siste halvdel av 10. klasse.
Hvilke erfaringer er gjort så langt med Ny GIV, og hvilke andre og mer permanente virkemidler kan statsråden se for seg å ta i bruk for å nå målsettingen om at alle elever skal oppnå sluttkompetanse?

Les hele debatten