Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 87 (2011-2012)
Om forskjell mellom kvinners og menns mulighet til å gifte seg med en person utenfor EØS, med henvisning til at kvinner med mannlig innvandret partner oftere får avslag på søknad om familieinnvandring
Datert: 26.04.2012
Besvart: 04.06.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): 73 prosent av dem som søkte om familieinnvandring, fikk oppholdstillatelse for å bo sammen med et familiemedlem i Norge i 2011. UDI skriver selv at det er store forskjeller mellom land, men det er også forskjeller mellom kjønn. 77 prosent av oppholdstillatelsene til voksne gjaldt kvinner. Tall fra 2007-2010 viser at kvinnelige referansepersoner med mannlige innvandrede partnere oftere får avslag på familiegjenforening. Det er mange grunner til dette. Den vanligste grunnen til at UDI avslo søknader om familieinnvandring i 2011, var at kravet til inntekt ikke var oppfylt, men det er også andre grunner til at søknader om familieinnvandring avslås.
Ser statsråden at kvinner i praksis har mindre frihet enn menn til å gifte seg med en ektefelle utenfor EØS, og hva vil eventuelt statsråden gjøre for å rette opp dette?

Les hele debatten