Interpellasjon fra Linda Hofstad Helleland (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 91 (2011-2012)
Om tiltak for å gi barnehageansatte nødvendig kompetanse i å gjenkjenne symptomer på at barn er utsatt for vold og overgrep, og tiltak for at ansatte i barnehager og skoler skal være kjent med og oppfylle sin varslingsplikt
Datert: 08.05.2012
Besvart: 08.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Linda Hofstad Helleland (H)

Spørsmål

Linda Hofstad Helleland (H): Undervisning om vold og overgrep mot barn er svært mangelfull i dagens barnehageutdanning. I 2010 sendte barnehagene 588 av 8 443 voldsmeldinger til barnevernet. Det er store mørketall når det gjelder overgrep mot barn, og Justis- og beredskapsdepartementet har anslått at 100 000 barn hvert år blir utsatt for eller er vitne til vold. Ifølge NOVA utsettes 15 prosent av alle jenter og 7 prosent av alle gutter for seksuelle overgrep i Norge. Rundt halvparten av disse overgrepene skjer når barnet er mellom 0 og 6 år.
Hva vil statsråden gjøre for å gi dagens ansatte i barnehagesektoren nødvendig kompetanse i å gjenkjenne symptomer på at barn er utsatt for vold og overgrep, og hva vil statsråden gjøre for å sørge for at ansatte i barnehager og skoler er kjent med og oppfyller sin varslingsplikt?

Les hele debatten