Interpellasjon fra Hadia Tajik (A) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 93 (2011-2012)
Om å bidra til at flere yrkesgrupper får naturlig innpass i skolen, slik at lærerne kan få bedre tid til å undervise elevene, i stedet for å løse konflikter og ta vare på elever sosialt
Datert: 09.05.2012
Besvart: 08.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Skal lærere få bedre tid til å undervise elevene, må flere yrkesgrupper få naturlig innpass i skolen. Tidsbrukundersøkelsen fra 2008 viste at 70 prosent av de spurte grunnskolelærerne flere ganger i uka må ta vare på elever sosialt. 50 prosent måtte daglig eller flere ganger i uken gripe inn og løse konflikter. Dette er oppgaver som for eksempel miljøarbeidere, helsesøstre, sosionomer og vernepleiere vil kunne gjøre like godt, endog bedre, samtidig som læreren får frigjort tid til å gjøre det han eller hun er aller best til: å undervise elevene. Skal vi få dette til, står vi overfor to utfordringer: å bedre rekrutteringen av ulike yrkesgrupper til Skole-Norge, samt å sikre arbeidsrutiner der en flerfaglig personalressurs kan brukes best mulig.
Hvordan vil statsråden bidra til at flere yrkesgrupper får naturlig innpass i skolen?

Les hele debatten