Interpellasjon fra Arve Kambe (H) til finansministeren

Interpellasjon nr. 7 (2012-2013)
Om å legge til rette for mer forskning, utvikling og salg hva gjelder alternative drivstoff, med henvisning til at regjeringen har foreslått full avgiftsbelegging av slike drivstoff
Oversendt regjeringen: 07.08.2012
Besvart: 25.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Arve Kambe (H)

Spørsmål

Arve Kambe (H): Regjeringen har i fellesferien sendt ut på høring, med kort høringsfrist, et forslag om full avgiftsbelegging av alternative drivstoff. Dette skjer etter at Finansdepartementet nok en gang har tapt en sak i norske domstoler. Finansdepartementet har ikke tid til å avvente sin egen anke, men velger i stedet å endre regelverket underveis. Etter mitt syn er det et reelt flertall i Stortinget for å la drivstoff fra for eksempel EcoFuel få avgiftsfritak slik andre drivstofftyper har. Dette er bra for norske miljøutslipp, luftkvaliteten i storbyene og norsk næringsliv. Jeg mener slike prinsippavgjørelser, som regjeringen nå later til å snike gjennom, bør drøftes med Stortinget på forhånd. Finansdepartementet spenner beinkrok på en bransje som driver med forskning på nye og mer miljøvennlige drivstoff.
Hvilken strategi har statsråden for å legge forholdene til rette for at det forskes mer, utvikles mer og selges mer alternative drivstoff?

Les hele debatten