Interpellasjon fra Dagrun Eriksen (KrF) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 9 (2012-2013)
Om økonomiske ordninger og andre tiltak for studenter med barn
Oversendt regjeringen: 11.09.2012
Besvart: 22.11.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Dagrun Eriksen (KrF)

Spørsmål

Dagrun Eriksen (KrF): Norge har gode ordninger som gjør det mulig å kombinere arbeid med familieliv. Det har stor betydning for kvinners mulighet til å arbeide. Flere kvinner enn tidligere tar lange utdanningsløp, og det tilsier at samfunnet må ha økonomiske ordninger som gjør det mulig å få barn mens man studerer. Ifølge tall fra SSB fra 2010 bor 7 pst. av studentene i Norge sammen med egne eller partners barn. Få av disse har økonomi til å være heltidsstudenter, og situasjonen er særlig krevende for enslige forsørgere. Studenter som har barn etterlyser bl.a. mer fleksibilitet i studiene, bedre rådgiving og mulighet for gradert sykemelding.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barn av studerende foreldre får en trygg og god oppvekst, samtidig som foreldrene kan fullføre studiene?

Les hele debatten