Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 13 (2012-2013)
Om hva utenriksministeren vil foreta seg for å overbevise våre handelspartnere i EU om at overgang til prosenttoll for viktige landbruksråvarer ikke er et uttrykk for at Norge ønsker å gå i en mer proteksjonistisk retning i sin handelspolitikk
Oversendt regjeringen: 21.09.2012
Besvart: 13.11.2012 av utenriksminister Espen Barth Eide

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Regjeringens forslag om overgang til prosenttoll for viktige landbruksråvarer har fremkalt kraftige reaksjoner fra EU. Med vår åpne økonomi er vi avhengige av en velfungerende internasjonal handel. Vår eksportindustri sliter med et høyt kostnadsnivå, sterk kronekurs og fallende markeder på grunn av krisen i EU. Vårt eksportrettede næringsliv er nå helt avhengig av tillit hos våre handelspartnere til at de politiske intensjoner i inngåtte avtaler og forpliktelser overholdes og dermed skaper politisk forutsigbarhet og ikke risiko for mottiltak.
Hva vil utenriksministeren foreta seg for å overbevise våre handelspartnere i EU om at tolløkningen på landbruksråvarer ikke er et uttrykk for at Norge ønsker å gå i en mer proteksjonistisk retning i sin handelspolitikk, men vil fortsette å arbeide for de politiske intensjonene i EØS-avtalen § 19 om økt liberalisering av handel?

Les hele debatten