Interpellasjon fra Olemic Thommessen (H) til kulturministeren

Interpellasjon nr. 17 (2012-2013)
Om å sikre god innovasjon på det digitale medieområdet og ivareta forbrukernes stilling i dette markedet
Datert: 25.09.2012
Besvart: 23.11.2012 av kulturminister Hadia Tajik

Olemic Thommessen (H)

Spørsmål

Olemic Thommessen (H): Konflikten mellom TV2 og Canal Digital har på nytt aktualisert debatten om kabeleiernes rettigheter og forbrukernes reelle valgmuligheter. Sønneland-utvalget, som skulle se på disse problemstillingene, avga sin innstilling den 14. februar 2011 med flere forslag med tanke på å styrke forbrukernes rettigheter. I tillegg til forbrukerperspektivet er også spørsmålene om kabeleiernes rettigheter og konkurransesituasjon av stor betydning for innovasjonen på digitale plattformer, ikke minst i en overgangstid da den teknologiske konvergensen gjør seg stadig mer gjeldende også når det gjelder utvikling av nye produkter på medieområdet. Dette i lys av at kabelleverandørene tilbyr et stadig større spekter av tjenester og produkter.
Hvordan vil statsråden sikre god innovasjon i det digitale området og ivareta forbrukernes stilling i dette markedet?

Les hele debatten