Interpellasjon fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Interpellasjon nr. 18 (2012-2013)
Om en evaluering av statens forretningssamarbeid med det privateide Aker ASA, og hva regjeringen kan lære av samarbeidsmodellen som ble valgt
Datert: 01.10.2012
Besvart: 08.01.2013 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Den norske stat innledet sommeren 2007 et forretningssamarbeid med det privateide Aker ASA ved at staten betalte nær 5 mrd. kroner for 30 prosent eierskap i Aker Kværner Holding AS, noe som gav et indirekte eierskap i Aker Solutions AS på 12,1 prosent. Etter vel 5 år har staten fortsatt et betydelig tap på investeringen. Den dårlige utviklingen for investeringen skyldes bl.a. at medeier Aker ASA har avhendet risikoutsatte eiendeler og fremtidige investeringsforpliktelser til Aker Solutions AS. Disse transaksjonene har svekket verdien av statens eierskap.
Vil det bli gjennomført en evaluering av det aktuelle forretningssamarbeidet nå som vi er vel halvveis i bindingstiden for eierskapet, og hva mener statsråden at regjeringen kan lære av den modellen som ble valgt for samarbeid med Aker ASA?

Les hele debatten