Interpellasjon fra Anders B. Werp (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 34 (2012-2013)
Om fravær av sikkerhetsmessig myndighetskontroll av kritisk infrastruktur, med henvisning til det kinesiske selskapet Huaweis leveranser til mobilnettet
Oversendt regjeringen: 31.10.2012
Besvart: 29.11.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Anders B. Werp (H)

Spørsmål

Anders B. Werp (H): Det kinesiske selskapet Huawei leverer sentrale komponenter til vår kritiske infrastruktur, mobilnettet. Kinesisk lovgivning gir kinesiske myndigheter svært kraftige og inngripende fullmakter til overstyring av og innsikt i landets telekomindustri. Av hensyn til nettets integritet har flere land utestengt kinesisk telekomindustri fra leveranser til kritisk infrastruktur, eller etablert kostbare kontrollrutiner for kinesisk utstyr. Justis- og beredskapsdepartementet er lededepartement for den sivile samfunnssikkerheten. Norske myndigheter har ikke vurdert Huaweis leveranser i henhold til sikkerhetslov eller ekomlov.
Hvordan vurderer statsråden dette fraværet av sikkerhetsmessig myndighetskontroll av kritisk infrastruktur?

Les hele debatten