Interpellasjon fra Peter Skovholt Gitmark (H) til utviklingsministeren

Interpellasjon nr. 39 (2012-2013)
Om hvilken rolle realisering av menneskerettigheter og demokrati skal ha i norsk utviklingspolitikk
Oversendt regjeringen: 09.11.2012
Besvart: 15.01.2013 av utviklingsminister Heikki Eidsvoll Holmås

Peter Skovholt Gitmark (H)

Spørsmål

Peter Skovholt Gitmark (H): Hvilken rolle mener statsråden at realisering av menneskerettighetene og demokrati skal ha i norsk utviklingspolitikk?

Les hele debatten