Interpellasjon fra Ingjerd Schie Schou (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 52 (2012-2013)
Om å sikre ferdigstillelse av dobbeltspor på InterCity og sørge for at Jernbaneverket følger Stortingets vilje og bygger ut nye spor for 250 km/t
Oversendt regjeringen: 09.01.2013
Besvart: 12.02.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schie Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schie Schou (H): Togforbindelser utvider bo- og arbeidsregioner og binder landet vårt sammen. Med prognosene for befolkningsvekst og målene i klimaforliket er vi avhengige av at jernbanen får muskler til å dra sin del av lasset. I sommer skapte samferdselsministeren usikkerhet rundt bygging av InterCity. Vedlikeholdet av jernbanen sultefôres, nye prosjekter blir avspist med smuler til planlegging, jernbanen taper markedsandeler for godstransport og utbyggingen av Alnabru er satt på vent. Samferdselsministeren har nå også skrinlagt lyntogsatsing og Jernbaneverket vil ikke bygge ut nye spor for 250 km/t, slik som alle partier på Stortinget, foruten Fremskrittspartiet, har ønsket.
Hvordan og når vil regjeringen sikre ferdigstillelse av dobbeltspor på InterCity, og sørge for at Jernbaneverket følger Stortingets vilje og bygger ut nye spor for 250 km/t?

Les hele debatten