Interpellasjon fra Erna Solberg (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 56 (2012-2013)
Om å sikre at helseforetakene setter av nok ressurser til å følge opp barn som pårørende, og at ingen barn skal behøve å være tolker for syke familiemedlemmer i deres kontakt med helsetjenesten
Oversendt regjeringen: 17.01.2013
Besvart: 18.03.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): Det er en stor belastning for barn når foreldre blir alvorlig syke. Det er iverksatt en rekke tiltak for å styrke oppfølgingen av barn som pårørende de siste årene, men det skjer fortsatt svikt. Eksempelvis viser en gjennomgang fra kompetansesenteret BarnsBeste at helseforetakene i ulik grad setter av egne ressurser til å følge opp barn som pårørende. Uten tilstrekkelig oppfølging risikerer barna selv å utvikle helseproblemer. Det er dokumentert blant annet gjennom forskning fra Torunn Arntsen Sajjad at mange barn også må fungere som tolker for syke familiemedlemmer i møte med helsetjenesten. Dette innebærer at barn pålegges et uakseptabelt voksenansvar, noe som i seg selv er en betydelig belastning.
Hva gjør statsråden for å sikre at helseforetakene setter av nok ressurser til å følge opp barn som pårørende, og for å sikre at ingen barn skal behøve å være tolker for syke familiemedlemmer i deres kontakt med helsetjenesten?

Les hele debatten