Interpellasjon fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 58 (2012-2013)
Om å senke kravene til årsdøgntrafikk i veinormalene for firefeltsvei og legge økt vekt på de enkelte veienes økonomiske betydning
Datert: 25.01.2013
Besvart: 19.03.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Statens vegvesen bygger nå ny tofeltsvei på E39 på strekningen Søgne-Ålgård mellom Kristiansand og Sandnes, til tross for at en NHO-undersøkelse fra Oslo Economics har slått fast at regjeringen har regnet feil når det gjelder den kalkulerte trafikkveksten som lå til grunn for at man valgte tofeltsvei. Trafikken har økt med 50 prosent på syv år, og ifølge analysen burde man bygge firefeltsvei på strekningen. I dag krever veinormalene en årsdøgntrafikk på 12 000 for å utløse firefeltsvei, og den lange planleggings- og byggeperioden betyr at kapasiteten på veien kan være for lav allerede den dagen den nye veien åpner. Det er allerede behov for seksfeltsvei på firefeltsstrekninger som E6 Oslo-Sverige og E39 Sandnes-Stavanger.
Er regjeringen villig til å senke ÅDT-kravene i veinormalene for firefeltsvei og legge økt vekt på de enkelte veienes økonomiske betydning for Norge?

Les hele debatten