Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Interpellasjon nr. 62 (2012-2013)
Om å fjerne subsidier av fossil energi, med henvisning til internasjonale klimaforhandlinger og til at subsidiene til norsk olje- og gassproduksjon i 2009 er anslått til 25,5 mrd. kr
Oversendt regjeringen: 29.01.2013
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 22.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Siden 1992 har avtalepartnerne i klimakonvensjonen forhandlet om en internasjonal avtale som kutter CO2-utslipp. Samtidig brukes flere hundre mrd. dollar på å holde prisene på olje, gass og kull kunstig lave. I 2010 brukte 37 land 409 mrd. dollar på å subsidiere fossil energi, ifølge IEA. På samme tid ble utvikling og utbygging av fornybar energi støttet med 66 mrd. dollar. G20-landene vedtok i 2008 en erklæring om på mellomlang sikt å fjerne ineffektive subsidier av fossil energi. Norge deltar i dette arbeidet. Global Subsidies Initiative anslår subsidiene til olje- og gassproduksjon i Norge til 25,5 mrd. kroner i 2009. I Dokument nr. 15:301 (2011-2012) identifiserer Finansdepartementet ytterligere fossile subsidier.
Hva vil statsråden gjøre for at det norske statsbudsjettet er i tråd med Norges ambisjoner om å fjerne fossile subsidier?

Les hele debatten