Interpellasjon fra Ingjerd Schou (H) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 66 (2012-2013)
Om å sørge for at alternativ kompetanse i planlegging og styring av norsk infrastruktur kan bidra til å gi oss flere og bedre veier og en raskere jernbane
Datert: 21.02.2013
Besvart: 11.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Ingjerd Schou (H)

Spørsmål

Ingjerd Schou (H): I planlegging og styring av norsk infrastruktur får våre statlige etater sette premissene, samtidig som de også leverer varene. En ny rapport slår nå fast at 7 av 10 vei- og jernbaneprosjekter er forsinket: "Vi kan langt på vei konstatere at regjeringens økte bevilgninger ikke umiddelbart gir seg utslag i raskere fremdrift for vedtatte prosjekter." Norske kommuner har erfaringer med at Jernbaneverket og Statens vegvesen ikke svarer godt nok på deres spørsmål. Alternative miljøer som Railconsult AS og Norsk Bane AS sammen med Deutsche Bahn får for eksempel oppdrag fra norske kommuner som står foran arealplanlegging av nye store infrastrukturprosjekter.
Hvordan vil regjeringen imøtekomme alternativ kompetanse, og sørge for at denne kan bidra til å gi oss flere og bedre veier - og en raskere jernbane?

Les hele debatten