Interpellasjon fra Ine Eriksen Søreide (H) til forsvarsministeren

Interpellasjon nr. 70 (2012-2013)
Om Forsvarsbyggs utførelse av sitt oppdrag med å forvalte Forsvarets eiendommer, bygg, anlegg og infrastruktur, og hvordan statsråden eventuelt vil forbedre denne
Oversendt regjeringen: 06.03.2013
Besvart: 02.04.2013 av forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Ine Eriksen Søreide (H)

Spørsmål

Ine Eriksen Søreide (H): En velfungerende forvaltning av forsvarssektorens eiendom, bygg og anlegg, EBA, sammen med tjenesteleveranser av høy kvalitet, er nødvendige forutsetninger både for en rasjonell økonomisk styring av forsvarssektoren og for Forsvarets evne til å levere operativt i tråd med Stortingets vedtak. Forsvarsbygg har ansvar for dette i dag, men får samtidig betydelig kritikk fra sin eneste bruker, Forsvaret, for kvaliteten på tjenestene og forvaltningen av Forsvarets EBA og infrastruktur.
Hvordan vurderer statsråden Forsvarsbyggs utførelse av sitt oppdrag, og hvordan vil statsråden eventuelt forbedre denne ytterligere?

Les hele debatten