Interpellasjon fra Sonja Mandt (A) til landbruks- og matministeren

Interpellasjon nr. 71 (2012-2013)
Om tiltak for å minske mengden av matavfall, bl.a. fra storkjøkken, restauranter og private husholdninger
Oversendt regjeringen: 11.03.2013
Besvart: 16.04.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Sonja Mandt (A)

Spørsmål

Sonja Mandt (A): Storkjøkken og restauranter kaster hvert år mange tusen tonn med mat. Bare i Norden kastes det hvert år over 456 000 tonn. Dette til tross for at det er satt i gang tiltak for å forhindre det, og at folk er opptatt av temaet. Denne mengden tilsvarer 18 kg pr. innbygger i Norden, og legger vi til det som private husholdninger kaster av mat, vil mengden være betydelig høyere. Nordisk Ministerråd har varslet tiltak etter at Nordisk Råds sesjon vedtok å oversende forslag om at det må gjøres en innsats for å få ned denne sløsingen med ressursene.
Hva slags tiltak mener statsråden kan gjøres for å minske mengden av mat som kastes?

Les hele debatten