Interpellasjon fra André Oktay Dahl (H) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 72 (2012-2013)
Om å sikre at tiltak som Nettverk etter soning brukes og styrkes for å gjøre det mulig å tilbakeføre domfelte til samfunnet
Datert: 07.03.2013
Besvart: 23.04.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Høyres justisfraksjon besøkte i mars 2013 det svært vellykkede tiltaket Nettverk etter soning. Det er ikke lett for løslatte fra norske fengsler å komme tilbake til det såkalte normalsamfunnet. Halvparten av dem som løslates kommer tilbake til fengsel. Rusproblemer, nekt av mulighet til å opprette bankkonto og ikke minst gjeldsproblematikk kan forklare mye av dette. Nav er forutsatt å ha en rolle det ikke nødvendigvis fyller, og det offentlige oppleves som langt mindre løsningsorientert knyttet til gjeld enn f.eks. private bedrifter eller inkassoselskaper. Det gjør at svært mange innsatte føler seg tryggere i fengselscellen enn ute og i noen tilfeller faktisk søker seg tilbake til fengsel fordi det ikke er mulig for dem å leve i det såkalte normalsamfunnet.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at tiltak som Nettverk etter soning og andres erfaringer og kompetanse brukes og styrkes for å gjøre det mulig å tilbakeføre domfelte til samfunnet?

Les hele debatten