Interpellasjon fra Håkon Haugli (A) til miljøvernministeren

Interpellasjon nr. 74 (2012-2013)
Om hvilke grep det er nødvendig å ta for at norske byområder kan vokse på en bærekraftig måte
Oversendt regjeringen: 14.03.2013
Besvart: 05.06.2013 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Håkon Haugli (A)

Spørsmål

Håkon Haugli (A): Norske byer vokser raskt. Cirka 75 pst. av oss bor nå i byer og tettsteder, og andelen øker. Oslo-regionen alene kan de nærmeste 20 årene komme til å vokse med like mange mennesker som det i dag bor i Bergen og Trondheim til sammen. I alle norske storbyer er det behov for å bygge flere boliger og for helhetlig planlegging av boliger og transportløsninger. Etter at bilen ble allemannseie på 1970-tallet, spredte norske byer seg over stadig større arealer. 'Byspredning' er en global utfordring. Mange storbyer kveles av biltrafikk med de mange negative konsekvensene det har: kø og trengsel, dårlig luftkvalitet lokalt og økte klimautslipp. Statsråden har nylig besøkt København, Malmø og Hamburg, forbilder innen byutvikling.
Hvilke grep mener statsråden det er nødvendig å ta for at norske byområder kan vokse på en bærekraftig måte?

Les hele debatten