Interpellasjon fra Paul Chaffey (SV) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 24 (1996-97)
Om stabilisering av CO2-utslippene
Datert: 24.01.1997
Besvart: 20.02.1997 av olje- og energiminister Ranveig Frøiland

Paul Chaffey (SV)

Spørsmål

Paul Chaffey (SV): Målinger viser at jordas overflatetemperatur i 1996 lå 0,21 grader over gjennomsnittet for årene 1960-90. Forskere tolker det som nok et tegn på globale klimaendringer. FNs klimapanel har fastslått at dersom konsentrasjonene av CO2 i atmosfæren skal stabiliseres på dagens nivå må utslippene reduseres med 60 pst. Det høye utvinningstempoet i oljesektoren er en direkte årsak til at Norge ikke vil klare å oppfylle sin del av de internasjonale målsettingene om stabilisering av CO2-utslippene. Likevel uttaler statsråden til Dagens Næringsliv 22. januar 1997 at det ikke er aktuelt hverken å begrense eller sette et øvre tak på produksjonen.
Hva vil olje- og energiministeren gjøre for at Norge igjen skal være i front når det gjelder å motvirke en global oppvarming forårsaket av menneskeskapte utslipp?