Interpellasjon fra Anne Enger (Sp) til planleggings- og samordningsministeren

Interpellasjon nr. 26 (1996-97)
Om politisk styring av oljeaktiviteten og langsiktig forvaltning av ressursene
Datert: 24.01.1997
Besvart: 19.02.1997 av planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas

Anne Enger (Sp)

Spørsmål

Anne Enger (Sp): Det stadig økende oljeutvinningstempoet og den sterke satsingen i oljesektoren kan ikke forenes med god langtidsplanlegging for landet. Dette illustreres blant annet ved at dagens sterke kronekurs skaper problemer for faslands-Norge. En politisk styrt reduksjon i oljeutvinningstempoet vil ikke bare føre til mindre press på kronekursen, men vil også ha en gunstig effekt på norsk velferd generelt og rammevilkårene for norsk næringsliv spesielt.
Hvilke virkemidler vil planleggingsmininsteren ta i bruk i sin langtidsplanlegging for å sikre politisk styring av den totale oljeaktiviteten og langsiktig forvaltning av ressursene ut fra ønsket om såkalt "økologisk vekst" og omtanke for kommende generasjoner?