Interpellasjon fra Ketil Kjenseth (V) til kommunal- og moderniseringsministeren

Interpellasjon nr. 6 (2013-2014)
Om å skape økt kapasitet og innovasjon i offentlig sektor, som vil ha store omstillingsbehov de neste tiårene
Datert: 21.11.2013
Besvart: 16.12.2013 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Ketil Kjenseth (V)

Spørsmål

Ketil Kjenseth (V): Offentlig sektor vil stå foran store omstillingsbehov de neste tiårene. En større andel eldre befolkning vil legge press på helse-, omsorgs- og velferdstjenestene. Klimaendringene vil kreve tiltak for å bremse den globale oppvarmingen, men vi må også tilpasse oss til de endringene som vil komme, selv med en streng klimapolitikk. Bedre samfunnssikkerhet og beredskap står også høyt på listen over omstillingsbehov. Skal vi kunne løse de offentlige oppgavene i framtida, trenger vi innovasjon i offentlig sektor og i samspillet mellom offentlig sektor og næringsliv, sivilsamfunn og den enkelte. I tillegg til kunnskap må vi også organisere offentlig sektor smart, samt ha et innkjøpsregelverk og anbudsprosesser som bidrar til å anskaffe framtidas og ikke fortidas løsninger.
Hvordan vil statsråden bidra til å skape økt kapasitet og en ny giv for innovasjon i offentlig sektor?

Les hele debatten