Interpellasjon fra Marit Nybakk (A) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 24 (2013-2014)
Om hva Norge kan gjøre for å bidra til å unngå total statskollaps i Eritrea, med den destabilisering det kan bety for regionen og Afrikas Horn
Oversendt regjeringen: 09.01.2014
Besvart: 25.02.2014 av utenriksminister Børge Brende

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Eritrea har et av verdens mest undertrykkende regimer. På Press Freedom Index' siste oversikt plasseres landet aller sist - etter Nord-Korea. Folk som kritiserer myndighetene, fengsles på ubestemt tid uten lov og dom. Tortur er utbredt, forholdene i fengslene tar livet av mange. Eritrea preges av fattigdom, analfabetisme og andre tegn på feilutvikling. Flere hundre tusen sitter i flyktningleire i nabolandene. UDI anslår at 2-3 000 mennesker flykter fra landet hver måned, mange prøver å ta seg over Middelhavet. Utenlandske medier er ikke velkomne, de fleste bistandsorganisasjoner er kastet ut. Norge har ved ulike korsveier spilt en avgjørende rolle i Eritreas moderne historie.
Hva kan Norge gjøre for å bidra til at vi ikke får en total statskollaps i Eritrea med den destabilisering det kan bety for regionen og Afrikas Horn?

Les hele debatten