Interpellasjon fra Ola Elvestuen (V) til samferdselsministeren

Interpellasjon nr. 28 (2013-2014)
Om organisering av norsk jernbanesektor på en hensiktsmessig måte forut for innføringen av EUs fjerde jernbanepakke
Oversendt regjeringen: 31.01.2014
Besvart: 04.03.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): EUs jernbanepakke IV består totalt av 6 rettsakter, hvor hovedformålet er å legge til rette for og gjennomføre EUs indre marked også for jernbanesektoren. EU-kommisjonen har foreslått endringer i direktiv 2012/34/EF som innebærer at alle europeiske jernbaneforetak gis en generell tilgangsrett til å drive nasjonal (innenriks) persontransport med jernbane i medlemsstatene, såkalt konkurranse på sporet. Det foreslås også endringer i forordningen 1370/2007 (Kollektivtransportforordningen) som innebærer at det blir obligatorisk med bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om offentlig tjenesteytelse innen persontransport med jernbane, såkalt konkurranse om sporet.
Hvordan vil statsråden sørge for at norsk jernbanesektor er organisert på en hensiktsmessig måte for å være klar til å innføre EUs fjerde jernbanepakke?

Les hele debatten