Interpellasjon fra Sveinung Stensland (H) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 42 (2013-2014)
Om status for arbeidet med norsk legemiddelberedskap og oppfølging av dette fremover
Datert: 04.03.2014
Besvart: 24.04.2014 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Sveinung Stensland (H)

Spørsmål

Sveinung Stensland (H): Nylige hendelser i Norge, med fare for mangel på viktige legemidler, viser at norsk legemiddelforsyning er sårbar, selv i en normalsituasjon. Norge har lite lager av viktige legemidler og er prisgitt stabile leveranser fra utenlandske leverandører. Staten må sikre den norske befolkningen tilgang til viktige og kritiske legemidler slik at nødvendig medisinsk behandling kan opprettholdes. Beredskapsprinsippene ellers i helsevesenet bør også gjelde for legemiddelberedskap. Man bør sikre nasjonal produksjonskompetanse og nasjonale produksjonsanlegg av et visst format, spesielt for sterile legemidler.
Hva er status for arbeidet med norsk legemiddelberedskap, hvordan vil statsråden følge opp dette fremover, og vil det tas initiativ til bedre legemiddelberedskap også når samfunnet er i en normalsituasjon?

Les hele debatten