Interpellasjon fra Trine Skei Grande (V) til statsministeren

Interpellasjon nr. 44 (2013-2014)
Om å involvere de frivillige redningsorganisasjonene mer i nasjonalt beredskapsarbeid, og utnytte kapasiteten deres i beredskapssammenheng bedre
Datert: 07.03.2014
Besvart: 01.04.2014 av statsminister Erna Solberg

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): De ni største frivillige redningsorganisasjonene har ca. 10 000 operative mannskaper. Hver dag, hele året, deltar de frivillige redningstjenestene på oppdrag, og gjør en uvurderlig innsats. Samvirkeprinsippet sier at myndigheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med andre når det gjelder forebygging, beredskap og krisehåndtering. Likevel er de frivillige redningsorganisasjonene lite fremhevet i beredskapsarbeidet.
Er statsministeren enig i at de frivillige redningsorganisasjonene bør involveres mer i nasjonalt beredskapsplanarbeid, og hva vil statsministeren gjøre for å bedre utnytte den kapasiteten frivillige organisasjoner besitter i beredskapssammenheng?

Les hele debatten